30 червня 2016 року відбулося 19-е засідання Українського Республіканського Клубу

30 червня 2016 року в Атріумі Національного музею Тараса Шевченка відбулося 19-е засідання Українського Республіканського Клубу.

Тема засідання: “ЕКОНОМІКА 5-ОЇ РЕСПУБЛІКИ”

Доповідач: ІГОР МАКАРЕНКО, директор Інституту еволюційної економіки

Тема доповіді: «ПЕРЕВАГИ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Під час доповіді доповідачем були розкриті наступні питання:
• Окреслення парадигми:
- Україна на цивілізаційному перехресті: проблеми вибору;
- вплив європейських християнських традицій на розбудову сучасної світової архітектури управління економікою;
- еволюція європейських інститутів управління економікою від періоду меркантилізму і промислових революцій до періоду економіки знань;
- еволюція системного макроекономічного середовища як підсумок трьох промислових революцій. Кризи, революції та війни їхня роль архітектора розбудови.
• Українські реалії:
- реальний стан економіки України: основні характеристики;
- загрози та виклики.
• Українське майбутнє. Вірогідні сценарії на найближчі два-три десятиріччя:
- прогноз розвитку основних макрорегіонів світу;
- завдання та виклики, як засади формування стратегій розвитку;
- прогноз соціального та техніко-економічного розвитку України; сценарно-поетапна модель посткризових процесів.