Декларація

ДЕКЛАРАЦІЯ
громадської організації
«ЦЕНТР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

Leges sine Moribus vanae

(лат. закони без моралі нікчемні)

Ubi concordia — ibi victoria

(лат. де згода – там перемога)

«Націю не можуть об'єднати ані кров у жилах, ані перекази минулого, ані – навіть! – пам'ять про звитяги предків.

Ефективно об'єднати сучасну націю може тільки спільний проект майбутнього – не нав'язаний згори, а вистражданий і усвідомлений усіма активними громадянами»

(Зі слів іспанського філософа Ортега-і-Гассета)

ГО «Центр розвитку суспільства» - добровільне та усвідомлене об'єднання громадян України, утворене на засадах спільних світоглядних і моральних цінностей та чіткого уявлення місця і ролі об'єднаної спільноти в державі.

Відчуваючи та розуміючи зростання рівня самоусвідомлення, самоповаги та активності громадян в державі, а також правильність, значущість та своєчасність цих явищ для сучасного українського суспільства, що розвивається, ми вже зараз спільно стали до активної, системної та послідовної роботи зі створення в нашій державі умов для подальшого розвитку особистості і суспільства, закріплення та зміцнення їх ролі в усіх державницьких процесах нашої країни.

Сенсом існування Центру розвитку суспільства та метою об'єднання громади, є створення в Україні високоморального, гармонійно розвиненого та самодостатнього громадянського суспільства, що буде достойним поваги та наслідування з боку інших націй.

Для досягнення поставлених високих цілей та з урахуванням наявних ресурсів, ми декларуємо та ставимо перед Центром розвитку суспільства такі основні завдання:

 • Створення, підтримка та розвиток взаємодії українських громадських організацій, об'єднань та рухів
 • Підтримка і розвиток засад високої моральності та етики в суспільстві, свідомості, фізичних та інтелектуальних здібностей людини
 • Відтворення та поширення в суспільстві традиційних українських цінностей, давніх родинних ідеалів і звичаїв, ключових елементів побуту, що походять корінням із багатовікової української культури
 • Накопичення, систематизація та широке розповсюдження колективних знань та досвіду на благо суспільства
 • Залучення до співпраці представників громадських організацій, аналітичних центрів, підприємницького середовища, закладів освіти, науки та виховання, спортивних організацій, професійних організацій та рухів, неоформлених активних громадських рухів, земляцтв, публічних діячів, міжнародних організацій
 • Розробка та впровадження ефективного механізму практичної взаємодії державної публічної влади, органів місцевого самоврядування та суспільства

Так само повністю усвідомлюючи всю відповідальність моменту, а також важливість і складність цілей та завдань, що стоять перед Центром розвитку суспільства,

ми, громада Центру розвитку суспільства, беремо на себе зобов'язання, докладаючи всіх можливих зусиль:

 • Спільно діяти, користуючись допомогою інших свідомих членів суспільства, задля об'єднання та зміцнення всього українського суспільства через консолідацію, формування та розвиток активного громадського сектору, та закріплення його провідної ролі в державі
 • Відтворювати і обстоювати в українському суспільстві систему загальнолюдських цінностей та засад високої моральності українського громадянина
 • Визначати, оберігати, відроджувати та поширювати в суспільстві основи Духу Української Нації
 • Створювати всі умови для самоідентифікації Української Нації, консолідації та структуризації українського громадянського суспільства
 • Впровадити в життя суспільства концепцію існування та розвитку Української Держави

Центр розвитку суспільства цим також заявляє, що він є повністю відкритим для різних варіантів та способів співпраці, включаючи участь в будь-яких спільних проектах, за умови, що така співпраця спрямована на досягнення поставлених громадою Центру цілей та задач.

В основному, співробітництво з Центром розвитку суспільства базується на рамковій Угоді про співробітництво і взаємодопомогу.

Громада Центру розвитку суспільства

Бюлетень Пліч-о-пліч