Концепція діяльності

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
громадської організації
«ЦЕНТР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

LegessineMoribusvanae

(лат. закони без моралі нікчемні)

Ubiconcordia— ibivictoria

(лат. де згода – там перемога)

«Справи кепські. Але вони погіршуватимуться й далі, якщо ми не зробимо все, що в наших силах, аби їх покращити.»

Віктор Франкл

«Або ти керуєш своїм майбутнім, або майбутнє керує тобою»

Невідомий автор

Зміст

  1. Вступ.
  2. Мета діяльності.
  3. Місія.
  4. Цілі та завдання.
  5. Основні функціональні напрямки діяльності.
  6. Методи і засоби діяльності.
  7. Варіанти співпраці з ЦРС та форми участі в спільних проектах.

1. ВСТУП

«Єдине, що потрібно для тріумфу зла – це, щоб хороші люди нічого не робили»

Едмунд Бьорк

«Народ, який вірить, що якась суміжна країна або імперія збудує йому державу, ніколи не зможе стати на власні ноги і завжди буде паралітиком, а його політичні групи будуть задніми колесами для чужих політичних агентур»

Олег Кандиба-Ольжич

«Народ, який не має честі, не матиме і хліба!»

Д. Рікардо

Центр розвитку суспільства (надалі – «ЦРС», або «Центр») – громадська неприбуткова організація. Була створена та набула офіційного статусу громадської організації в 2006 році.

Засновниками та учасниками ЦРС є громадяни України, які на підставі усвідомлення спільних світоглядних цінностей, спільної мети та власних можливостей, прийняли рішення про створення та діяльність Центру розвитку суспільства.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

«Велич нації повинна вміститися в кожному її представникові»

Станіслав Єжи Лєц

Метою діяльності ЦРС є формування і розвиток в Україні морального, гармонійного і самодостатнього громадянського суспільства, в якому будуть створені всі умови для самореалізації як кожного громадянина, так і української нації в цілому.

ЦРС також ставить за мету забезпечення та просування інтересів українського суспільства в світі.

3. МІСІЯ

«Яке велике покликання – прокладати шлях для незрозумілих істин і для нових мужніх ідей»

Генрік Ібсен

Формувати, обстоювати і відтворювати систему цінностей та засади моральності українського громадянина.Відроджувати, розвивати, оберігати та поширювати в суспільстві українську національну ідею.Сприяти самоідентифікації української нації, консолідації та структуризації українського громадянського суспільства.Розробити та впровадити в життя суспільства концепцію гармонійного існування та розвитку української держави.

4. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

«Націю не можуть об'єднати ані кров у жилах, ані перекази минулого, ані – навіть! – пам'ять про звитяги предків.

Ефективно об'єднати сучасну націю може тільки спільний проект майбутнього – не нав'язаний згори, а вистражданий і усвідомлений усіма активними громадянами»

Зі слів іспанського філософа Ортега-і-Гассета

Розробка, суспільне обговорення та затвердження основоположного ідеологічного документу.Створення, підтримка та розвиток системи взаємодії українських громадських організацій.Залучення до співпраці з ЦРС підприємницького середовища, закладів освіти та виховання, спортивних організацій, професійних організацій та рухів, активних громадських рухів, земляцтв, публічних діячів, міжнародних організацій.Відтворення та поширення в суспільстві традиційних українських цінностей, родинних звичаїв та ідеалів, популяризація основних елементів народного побуту, що походять корінням із багатовікової української селянської культури.Розробка, впровадження і вдосконалення механізмів практичної взаємодії суспільства з державною і місцевою владою.Здійснення суспільного моніторингу і громадського контролю діяльності органів державної і місцевої влади.Створення, підтримка та розвиток власних засобів масової інформації.Створення механізму накопичення, систематизації та широкого розповсюдження колективних знань та досвіду на благо суспільства.Здійснення постійного моніторингу та досліджень стану та розвитку українського громадянського суспільства.Дослідження і поширення технік і практик розвитку особистості, фізичних, духовних та інтелектуальних здібностей людини.Підтримка освіти, наукового, інноваційного середовища.Захист, поширення і вільний розвиток української мови, протидія штучним обмеженням її використання, контроль грамотності її застосування в публічних місцях, рекламі та засобах масової інформації.

5. ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Воювати і перемогти в усіх битвах – це ще не найвища доблесть. Найвища доблесть – зломити опір ворога без битви»

Сан Цу

Світоглядно-ідеологічний напрямок

Основоположний напрямок роботи ЦРС, на базі якого формується вся діяльність ЦРС та будь-яких інших структур, організацій чи осіб, які прямо чи опосередковано співпрацюють з ЦРС. Передбачає одночасно пошук, розробку та вдосконалення ідейного наповнення діяльності ЦРС та поширення напрацьованих ідей та бачення в українському суспільстві.

Інституційно-організаційний напрямок

Стратегічний розвиток структури ЦРС, мережі організацій та середовищ, з якими ведеться співпраця. Об'єднання окремих учасників громадського сектору на загальних засадах ідеології Центру та за його координації. Планування та ведення поточної діяльності ЦРС, фінансування діяльності ЦРС.

Інформаційний напрямок

Формування та наповнення єдиного інформаційного середовища для всіх активних учасників громадського сектору, відповідно до світоглядних засад Центру. Висвітлення діяльності ЦРС та громадського сектору в засобах масової інформації. Медіа-моніторинг.

Просвітницько-виховний напрямок

Загальноправова освіта громадян, формування належного розуміння співвідношення ролі і місця: громадянина, громади (суспільства) і органів публічної влади в державі. Широка підтримка правозахисної діяльності. Активна співпраця з осередками освіти, дитячого виховання, культури, спорту та мистецтв. Пропаганда здорового способу життя, спорту, мистецтва, вшанування історичних надбань.

Напрямок зв'язків з публічною владою

Залучення органів публічної влади до участі в діяльності ЦРС, обмін інформацією, технічна, аналітична та організаційна взаємодопомога. Активне пряме та непряме лобіювання інтересів громадського сектору та підприємницького середовища. Пропаганда активної професійної участі громадського сектору в процесі прийняття публічних рішень органами державної влади та контролю за владою з боку громадськості. Співпраця на місцях з органами місцевої влади, підтримка окремих місцевих владних діячів, які користуються популярністю місцевих громад.

Аналітично-дослідницький напрямок та міжнародна діяльність

Розробка та впровадження аналітично-дослідницьких проектів високого рівня з метою інформування громадськості та світової спільноти щодо стану основних проблем в державі. Створення відповідної окремої дослідницької інституції міжнародного рівня. Проведення регулярного національного моніторингу і досліджень суспільства.

Міжнародне співробітництво в громадському секторі з метою доступу до ресурсів громадського сектору та формування позитивного іміджу України в світі. Поширення основних надбань, цінностей та пріоритетів українського суспільства на міжнародній арені з метою забезпечення поважного ставлення до нашої країни. Активна співпраця з українською діаспорою та українцями, які виїхали на тимчасове проживання за кордон.

Глобальний моніторинг політичних, економічних, військових, екологічних і інших процесів у світі з метою забезпечення інтересів та здобуття переваг як для окремих українських «груп особливих інтересів» чи української влади зокрема, так і для українського суспільства загалом.

6. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Незначні дії, виконані послідовно в стратегічних місцях, мають найбільше значення»

Невідомий автор

ЦРС в своїй діяльності користується всіма методами і засобами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Зокрема, основними методами діяльності ЦРС є:

Створення власної електронної інформаційної мережі та залучення до неї на безкоштовній основі учасників громадського сектору України та органів державної влади.Публікація власних друкованих видань та їх розповсюдження на безкоштовній основі серед учасників громадського сектору та органів публічної влади.Створення та підтримка власної сторінки в мережі Інтернет.Створення і ведення баз даних учасників громадського сектору України.Висвітлення діяльності органів публічної влади з обраних ЦРС напрямків.Використання будь-яких ресурсів ЦРС, власних та залучених, для практичної реалізації всіх передбачених чинним законодавством можливостей участі громадськості в державному управлінні та контролі за діяльністю органів публічної влади (громадські слухання, участь у розгляді нормативно-правових актів, референдуми, адміністративні судові позови, скарги, тощо).Підготовка та подання на розгляд органів державної влади, згідно встановленої процедури проектів нормативно-правових актів з обраних ЦРС напрямків та питань, інформаційний супровід проходження таких актів.Організаційна, технічна, консультаційна та інша підтримка громадських організацій та рухів, що є партнерами ЦРС.Розвиток регіональних осередків ЦРС як на базі власних представництв, так і на базі інших громадських осередків у регіонах.Створення та підтримка існуючих осередків громадського правозахисту.Організація зустрічей, круглих столів, семінарів, конференцій тощо, з різних тем та питань, що стосуються діяльності ЦРС, створення відповідної інфраструктури для проведення таких заходів.Створення та підтримка існуючих клубних середовищ.Організація та супровід проведення благодійних заходів.Видання прес-релізів, публікація статей, підготовка випусків новин, теле-, радіопередач тощо.Організація та підтримка проведення історичних, археологічних, та краєзнавчих турів та інших заходів по Україні.Підтримка заходів, присвячених організації дозвілля дітей та молоді (масові ігри, спортивні заходи, культурні заходи тощо).Організаційно-консультаційна підтримка залучення громадських формувань, спортивних клубів та осередків до охорони громадського правопорядку, як це передбачено чинним законодавством України.Організація та підтримка проведення воєнно-патріотичних ігор та заходів дітей та молоді.Підтримка прямої та непрямої пропаганди військової служби в лавах Збройних Сил України.Підтримка заходів, спрямованих на увічнення пам'яті та вшанування борців за волю України.Організація та координація проведення культурних, спортивних, виховних та інших масових заходів.Організація, координація та підтримка на належному рівні громадських мітингів, зборів, акцій протесту тощо.

Перелік заходів та методів не є вичерпним і буде детально формуватись в межах бюджету, узгодженого загального плану діяльності ЦРС та календарного плану-графіку заходів, затвердженого ЦРС на відповідний період, а також у залежності від розвитку політичної, економічної чи соціальної ситуації в Україні.

7. ВАРІАНТИ СПІВПРАЦІ З ЦРС ТА ФОРМИ УЧАСТІ В СПІЛЬНИХ ПРОЕКТАХ

«Найкращий шлях до власного нещастя – закривати очі на нещастя інших.

Байдужість до інших, байдужість до їх долі відкриває двері злу.

Слова організують життя, слова позбавляють однаковості, слова стають володарями, адвокатами, суддями і законом.»

Вацлав Гавел

ЦРС є відкритою організацією, що передбачає відсутність будь-яких обмежень щодо можливих варіантів співпраці з ЦРС та, відповідно, участі в будь-яких спільних проектах.

Єдиною умовою для співпраці з ЦРС та участі в спільних проектах є схвалення та підтримка потенційними партнерами і учасниками проектів мети та основних засад діяльності ЦРС, зокрема, в частині діяльності ЦРС з формування свідомості і єдності українського громадського сектору та закріплення його провідної ролі в українській державі.

Співробітництво ЦРС з партнерами базується на типовій Угоді про співробітництво і взаємодопомогу.

Бюлетень Пліч-о-пліч